Contacto

Empresa promotora de concertos en Galicia comprometida cas condicións laborais dignas para os traballadores do sector, cumprindo os convenios vixentes en canto a remuneración, xornada laboral, horario de traballo e descanso.

Dispoñemos de infraestructura e materiais propios así como persoal cualificado.

info@fdsproduccion.com

R/Paxariños 43 baixo, 27002 Lugo